n. 385 - "Ku si susìu, loku pirdiù, ku s’assitau, loku truvau" (11 novembre 2009)

Girodivite n. 385 - "Ku si susìu, loku pirdiù; ku s’assitau, loku truvau" (Chi si alza, perde il posto; chi si siede, lo trova)

di Redazione - mercoledì 11 novembre 2009 - 3128 letture


- Ci sono 0 contributi al forum. - Policy sui Forum -