Logo Girodivite: vai a notizie sulla redazione
articolo d'archivio di Girodivite mensile delle città invisibili

***** ***

Ciauru

di Biagio Guerrera

ciauru

chistu l'amuri ricu
chistu l'amuri
ciauru l'amuri
ciauru

ora ca idda nun c'
ora
sulu
pensu i manu nichi
ppi curriu mi vosi vasari
nasciu na rosa intra i so manu
manu nichi ca fanu chiangiri
ora ca idda nun c'

quannu a vitti a prima vota cantava
c'era 'n misteru intra a so uci
comu si vulissi fuiri
a vitti intra 'n sognu, mbriacu ri luci
a vitti curriri, cascari, cascari ancora
alliccarisi i rita fatti ri sangu
i dita nichi
a rina

ciauru
chistu l'amuri
ora ca idda nun c'
je avvrazzu i linzola
ca sarvanu u cauru ri idda
occhi serrati
a facci intra u cuscinu
ciauru
chistu l'amuri


Released in internet: August, 1998


Giro di Vite, 1994-1998 - E-mail: giro@girodivite.it

******July, 2000
 
© 1994-2004, by Girodivite - E-mail: giro@girodivite.it